Høringssvar: Initiativer mod rocker- og bandekriminalitet

Retspolitisk Forening har den 5. september 2017 afgivet høringssvar til høring over forslag til ændring af straffeloven m.fl. (initiativer mod rocker- og bande-kriminalitet). Foreningen medgiver, at karakteren af de omhandlede intiativer kan være begrundende , men at de konkrete muligheder i lovforslaget går langt videre end nødvendigt og muligvis medfører brud på EMRK art. 8 om retten til privat- og familieliv. Læs hele høringssvaret på vores hjemmeside http://www.retspolitik.dk/ under Høringssvar 2017