Kategoriarkiv: Retssikkerhed

I Ellebæk straffer staten mennesker uden dom for at være uønskede i det nationale fællesskab

Information har 9. juni 2020 en kronik om forholdene på Udlændingecenter Ellebæk skrevet af “Ellebæk Kontaktnetværk”. Kronikken kan læses her: I Ellebæk straffer staten mennesker uden dom

Også den 9. juni 2020 har Retspolitisk Forening i samarbejde med en række andre organisationer og enkeltpersoner sendt et brev til Retsudvalget, Udlændinge- og Integrationsministeren og Justitsministeren om samme emne. Brevet (og en lang række bilag) kan læses her: Brev til Retsudvalget m.fl. 

Debatmøde om retten til forsvar – i Danmark og i Colombia, 6.2.2020, København

Kom til debat med to prominente menneskerettighedsadvokater om retten til at forsvare politiske aktivister og om respekt for internationale konventioner.

Menneskerettighederne er under pres i Danmark såvel som i Colombia. Danske politikere udtaler åbent, at deres lovgivning er på kant med internationale konventioner. Både behandlingen af afviste asylansøgere og terrorsigtede er kritisabel, og forsvarerens beføjelser bliver løbende begrænset.

Retspolitisk Forenings formand, Bjørn Elmquist, deltager også.

Se mere om arrangementet og information om tilmelding her: Retten til forsvar

Efter “ghettoplanen” – debatmøde 6. marts 2019 i København

Onsdag den 6. marts 2019 kl. 18.30-21.30 arrangerer Socialpolitisk Forening Hovedstaden og Retspolitisk Forening et debatmøde med overskriften:

Efter ’Ghettoplanen’ – hvordan virker de nye lovkrav for kommuner, boligorganisationer, beboere og boligsøgende? Og bliver de angivelige problemer løst – eller bare flyttet?

Sted: Tranquebar Boghandet og café, Borgergade 14, 1300 København K

Deltagelse er gratis, men kræver tilmelding via Billetto. Se Tranquebars hjemmeside: https://www.tranquebar.net/events_/kommende-arrangementer/

Læs mere om debatmødet her: Efter ghettoplanen 

 

 

Ændring af forvaltningsloven gør det sværere for borgerne – høringssvar

Retspolitisk Forening afgav den 17. januar 2019 høringssvar over forslag til lov om ændring af forvaltningsloven, der blandt andet lægger op til at åbne muligheden for fremsendelse af partshøringsskrivelse og afgørelse til borgeren i samme brev. Retspolitisk Forening finder det meget retssikkerhedsmæssigt betænkeligt, at mange borgere får svært ved at forstå, hvad brevet egentlig handler om, og der er en risiko for, at både sanktion falder og klageadgang mistes, før borgeren får et fuldt overblik over indholdet. Herudover er Retspolitisk Forening i forhold til de øvrige digitaliseringsprægede tiltag af den overbevisning, at myndigheder stadig skal behandle henvendelser fra borgere, uanset hvordan henvendelsen indgives. Du kan læse hele foreningens høringssvar her:Ændring af forvaltningsloven – høringssvar