Kategoriarkiv: nyhedsbrev

Nyhedsbrev november 2020

Bjørn Elmquist’ holdning til regeringens bebudede ændringer i retspolitikken kan man læse om i dette nyhedsbrev.

Lukning af muslimske friskoler er emnet for RPF medlem, Souaade Lahraches, artikel.

Den 3. oktober holdt RPF en – længe ventet – generalforsamling. Her blev der valgt to nye bestyrelsesmedlemmer. Læs om dem til sidst i nyhedsbrevet.

Nyhedsbrev_november20

Nyhedsbrev februar 2020

Her kan du læse februars nyhedsbrev Nyhedsbrev_februar20 om årets generalforsamling,og derudover Bjørn Elmquist’ holdning til justitsministerens ”tålmodighed” med evalueringen af PET. Den unge vinkel på bestyrelsesarbejdet i RPF kan du blive klogere på i Christina Coro Thomasens indlæg. Den 20. januar havde RPF sammen med IT Politisk Forening en konference om borgerovervågning. Konferencen kan du læse om i bestyrelsesmedlem Marianne Olsens artikel. 

Nyhedsbrev november 2019

Den nye socialdemokratiske regering får kritik både af Retspolitisk Forenings formand Bjørn Elmquist og bestyrelsesmedlem Leif Herman.Demokratisk praksis uden mørkelygte kan godt lade sig gøre skriver Marianne Olsen, som er nyt bestyrelsesmedlem i foreningen.Med meget forskellige udgangspunkter kan du desuden læse om baggrunden for, hvorfor henholdsvis Ole Husgaard og Niels Valdemar Vinding er nye medlemmer af Retspolitisk Forening. 

Nyhedsbrev november 2019

Nyhedsbrev februar 2019

Nyhedsbrevet giver dig Bjørn Elmquist retspolitiske kommentar til 2018 og hans håb for 2019.

Måske lagde du mærke til RPF’s annoncer i Politiken i slutningen af 2018 i anledning af foreningens 40 års jubilæum. Læs bestyrelses-medlem Bettina Posts artikel herom.

Bestyrelsesmedlem Peter Arnborg opfordrer medlemmerne til en aktiv indsats!

Læs mere her Nyhedsbrev_februar19

Nyhedsbrev marts 2018

Her følger seneste nummer af vores nyhedsbrev, hvor Retspolitisk Forening sætter fokus på årets generalforsamling, og derudover skriver formand Bjørn Elmquist om likvidation – dødsstraf i Danmark. Desuden kan man læse bestyrelsesmedlem Peter Arnborgs indlæg om Danmark og EMRK og EMD. Bestyrelsesmedlem Leif Herman beskæftiger sig med føljetonen offentligheds-loven. Endelig kan man få indsigt i, hvorfor to nye medlemmer har meldt sig ind i Retspolitisk Forening. Nyhedsbrev marts18