Kategoriarkiv: Menneskeret

Menneskerettigheder

Regeringens asylstramninger

Institut for Menneskerettigheder skriver i en overskrift på deres hjemmeside: “Regeringen vil have mulighed for at bryde med menneskerettighederne”.  Instituttet mener, at lovforslaget om asylstramninger bør ændres, så myndigheder og domstole holder sig inden for Danmarks internationale forpligtelser.
Lovforslaget bliver hastebehandlet i Folketinget – uden mulighed for at afgive høringssvar. Alligevel har Institut for Menneskerettigheder skrevet et høringssvar. Læs nærmere her:Institut for Menneskerettigheder: asylstramninger

Artikel fra Konference om flygtningepolitik og menneskerettigheder

Den 4. september 2015 var Landstingssalen på Christiansborg fyldt med tilhørere, da DEMOS (som hovedarrangør) sammen med Retspolitisk Forening og DRC (Dokumentations- og Rådgivningscenteret om Racediskrimination) havde indkaldt til konference. Formand for Retspolitisk Forening havde også et indlæg. Se DEMOS’ artikel her DEMOS artikel. Se også dokumentarfilmen “Ordet fanger” af Helle Hansen. På konferencen så vi et klip derfra, på Filmcentralen, Filmcentralen, kan man finde hele dokumentaren.

RFP medvirker til rapport om menneskerettighederne i Danmark

Retspolitisk Forening er med i overvågningen af menneskerettighederne i Danmark.

Som medlem af Rådet for Menneskerettigheder under Institut for Menneskerettigheder har Retspolitisk Forening for 2. gang medvirket i udarbejdelsen af danske NGO’eres rapport til FN’s Menneskerettighedsråd.

Rapporten udgør sammen med en tilsvarende rapport fra Institut for Menneskerettigheder et grundlag for den ”menneskerettighedseksamen”, som Danmark skal til i februar 2016. Sidste gang var i 2011.

Rapporten kan læses ved at klikke på følgende link: Universal Periodic Review of Denmark 24th session of the UN Human Rights Council January-February 2016

Danmark ender med at blive et dårligt eksempel.

To år henne i processen under den Universelle Periodiske Bedømmelse, som alle FN’s medlemsstater skal igennem hvert 4. år, burde regeringen redegøre for hvilke skridt, den har taget for at forbedre menneskerettighederne. Dette er imidlertid ikke sket. Trods regeringens udmelding om vigtigheden af midtvejsrapportering som et redskab til at forbedre menneskerettighederne og dens løfte til FN i 2013 om at indlevere og offentliggøre Danmarks midtvejsrapport, er rapporten endnu ikke kommet.

13 danske menneskerettighedsorganisationerne beklager, at regeringen ikke har indleveret sin rapport til FN. Download filen med organisationernes rapport her.

Kirkens Korshær: Vejledning om behandling af hjemløse EU-borgere

Kirkens Korshærs ”Kompasset” fik for et år siden Retspolitisk Forenings pris Kafkatten for rådgivning af hjemlæse migranter.

Kirkens Korshærs juristgruppe har udfærdiget en vejledning om behandling af hjemløse EU-borgere til Kirkens Korshærs arbejdssteder samt beslægtede organisationer på landsplan, som modtager offentlig støtte under servicelovens §110.

Baggrunden for denne vejledning er, at Kirkens Korshær rettede henvendelse til Socialministeriet i sommeren 2013 for at modtage afklaring omkring hjemløse uregistrerede EU-borgeres adgang til tilbud omfattet af Servicelovens §110. I denne henvendelse bad Kirkens Korshær om at få præciseret retstilstanden for hjemløse EU-borgere i forhold til herbergerne. De fik svar fra Anette Vilhelmsen den 14. november 2013.

Vejledningen er en præcisering af lovgivningen på baggrund af svar modtoget fra ministeriet. Juralektor Catherine Jacqueson og juraprofessor Jens Vedsted-Hansen har været juridiske konsulenter og godkendt tolkningen, ligesom de har været med til at udforme det første notat sendt til ministeriet.

Hovedkernen i denne sag, at det IKKE er lovligt at afvise enhver EU-borger i døren til et §110 tilbud med den begrundelse, at personens ophold ikke er lovligt. Dette har ellers hidtil været tilfældet. Dette er ret skelsættende og vil (såfremt præciseringen bliver fulgt) få vidstrakte konsekvenser for de forskellige §110 tilbud.

Orientering vedr hjemløse EU-borgere