Kategoriarkiv: Kafkatten

Paneldebat 6. april 2019 om civil ulydighed, ytring- og meningsfrihed mm

Rektor Henrik Vestergaard Stokholm fra Nyborg Gymnasium modtager som tidligere oplyst  RPF’s hæderspris KAFKAT.

Efter uddelingen 6. april kl. 14.30 er der paneldebat om civil ulydighed, ytrings- og meningsfrihed, tavshedspligt og whistleblowing.

Debatten begynder kl. 15.00 og har følgende deltagere:

1)      KAFKAT-modtager rektor Henrik Vestergaard Stokholm, Nyborg Gymnasium

2)      Frank Grevil, tidl. FE-medarbejder (og dømt i Østre Landsret i 2006 for krænkelse af tavshedspligten), og

3)     May Olofsson, tidligere overlæge, der i november 2014 blev afskediget fra Hvidovre Hospital efter 30 år dér, da hun gjorde indsigelse imod en stor besparelse i Familieambulatoriet, som var finansieret med mange millioner kroner fra satspuljen, øremærket til en forstærket indsats for gravide misbrugere og deres børn.

4)  Morten Skjoldager, som skrev bogen “Syv år for PET”.

Adresse: Mellemfolkeligt Samvirke “Møderiet”, Fælledvej 12, 2200 København N

Alle er velkomne. Men begrænset plads.

Læs hele pressemeddelelsen her: Pressemeddelelse-paneldebat

 

Rektor på Nyborg Gymnasium, Henrik Vestergaard Stokholm, modtager RPF’s hæderspris

Rektor på Nyborg Gymnasium, Henrik Vestergaard Stokholm, får Retspolitisk Forenings hæderspris KAFKAT. Han udviste ægte civil courage ved at trodse kommunens anvisning og holde fast på det, han vurderede var rigtigst: fortsat at tilbyde tre somaliske børn fra en udvisningstruet familie undervisning. Uddelingen finder sted lørdag, den 6. april, hvor der også vil være en paneldebat om emnet.

Læs nærmere i pressemeddelelsen her: pressemeddelelse-KAFKAT