Kategoriarkiv: Ikke kategoriseret

Høring – ulovlig påvirkningsvirksomhed (ændring af straffelovens § 108)

Retspolitisk Forening har den 8. oktober 2018 afgivet høringssvar over høring over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven, hvormed der foreslås en ændring af straffelovens § 108. Sigtet med lovforslaget er angiveligt at komme udenlandske – særligt russiske – påvirkningsforsøg i forkøbet. Retspolitisk Forening påpeger, at lovforslagets overdrevne fokus på Rusland – og en tilsyneladende uforbeholden blåstempling af øvrige lande – medfører en fundamental skævhed, der i praksis kan føre til forkert regelanvendelse. Foreningen finder det endvidere kritisabelt, at lovforslagets definition af begrebet påvirkningsvirksomhed omfatter en uendelig mængde handlinger, som mange mennesker dagligt foretager i det offentlige rum, hvorved definition bliver umulig at arbejde med og dermed også ubrugelig. Yderligere stiller Retspolitisk Forening spørgsmålstegn ved Justitsministeriets argumentation i forhold til overholdelsen af EMRK. Du kan læse hele høringssvaret her: Høringssvar – ulovlig påvirkningsvirksomhed

Der er stadig hul i børnenes retssikkerhed – debatindlæg 3. oktober 2018

Regeringen indgik med støtte fra Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti i slutningen af juni en aftale om at reformere indsatsen over for ungdomskriminalitet. Retspolitisk Forening har tidligere haft debatindlæg i Politiken herom den 4. august RPF debatindlæg og også sendt et åbent brev til folketingspartiernes retsordførere RPF – åbent brev til folketingspartiernes retsordførere. Selv om der er fremskridt (efter bl.a. RPF’s og Eva Smiths kritik) i forhold til den underliggende politiske aftale på en række punkter, forekommer lovudkastet som en generel mistillidserklæring til de sociale myndigheder.   Læs vores seneste debatindlæg i Politiken den 3. oktober 2018: Debatindlæg Politiken Retspolitisk Forening 031018

Se også Retspolitisk Foreningshøringssvar Høringssvar – ungdomskriminalitet okt18

Høringssvar vedr. ændring af sundhedsloven (egenbetaling for tolkebistand)

 
Retspolitisk Forening har den 8. februar afgivet høringssvar over en ændring af sundhedsloven. Ændringen bevirker, at der skal ske en egenbetaling af tolkebistand i visse tilfælde. Retspolitisk Forening finder det bl.a. problematisk, at lovændringen kan være med til at afholde folk fra at søge lægehjælp af hensyn til de omkostninger, der er forbundet dermed. Du kan læse hele høringssvaret her:Høringssvar om sundhedsloven (egenbetaling tolkebistand)

Høringssvar vedr. politiets behandling af oplysninger i databaser, automatisk nummerpladekendelse mm

Retspolitisk Forening har afgivet høringssvar over tre udkast til bekendtgørelser, der vedrører politiets behandling af oplysninger i databaser og tværgående informationsanalyser, samt politiets anvendelse af automatisk nummerpladegenkendelse.

Retspolitisk Forening har visse betænkeligheder ved de tre udkast, særligt vedrørende adgangen til aktindsigt, den nærmest altomfattende overvågning og opbevaringen af de indsamlede oplysninger. Efter Retspolitisk Forenings overbevisning synes det som om, at grundlæggende principper for indsamling og behandling af oplysninger ikke respekteres.

Du kan læse Retspolitisk Forenings høringssvar under “Høringssvar 2017” på vores hjemmeside http://www.retspolitik.dk/” Høringssvar personoplysninger nummerpladegenkendelse tværgående informationsanalyser”