Kategoriarkiv: Genre for indlæg

Placer alle indlæg under en genre

Skandaløs kort høringsfrist – igen!

Retspolitisk Forening modtog den 24. juni 2016 en høringsanmodning fra Integrationsministeriet om udkast til bekendtgørelse om integrationsgrunduddannelse efter lov om integrationsgrunduddannelse (igu) og virksomhedsbonus efter integrationsloven. Fristen er den 27. juni!

På den baggrund har Retspolitisk Forening svaret: Integrationsministeriet har endnu engang fremsendt høringsanmodning med så kort en svarfrist, at en anstændig og saglig  behandling på forhånd må anses for udelukket. Ministeriet tilkendegiver med denne fremgangsmåde endnu engang, at høringssvar som led i en saglig og forsvarlig fastlæggelse af bindende regelsæt er uden nogen som helst interesse.”

Varetægtsfængsling og dommeres habilitet

Henning Elsmark, der er nyt medlem af Retspolitisk Forening, har skrevet et indlæg om varetægtsfængsling. Han mener, at der i nogle varetægtsfængslinger kan rejses tvivl om dommeres habilitet. Bjørn Elmquist, formand for Retspolitiisk Forening og advokat (H), har skrevet et svar. Den 30. maj 2016 har Retspolitisk Forening – som konsekvens af sagen – skrevet et åbent brev til Justitsministeren. Læs det åbne brev her: Åbent brev til justitsministeriet og folketinget ang. RPL § 60 stk. 2

Læs Henning Elmarks indlæg og Bjørn Elmquist svar her varetægtsfængsling