Kategoriarkiv: EU

Åbent brev til EU om persondataforordningen

Retspolitisk Forening har skrevet et åbent brev til Věra Jourová, EU-kommissær med ansvar for implementering af persondataforordningen, da foreningen er bekymret for, hvorvidt Danmark kan opfylde vores forpligtelser efter persondataforordningen, navling vedrørende forordningens artikel 57 (1) om tilsynsmyndighedens opgaver og forordningens artikel 84 (1) om andre sanktioner end administrative bøder.

Foreningens bekymring skyldes det seneste udkast til finanslov, hvor Datatilsynet, som i Danmark har til opgave udføre tilsynene efter art. 57, ikke står til at få tilstrækkelige midler til at kunne varetage opgaven tilfredsstillende. Dette begrundes ud fra det rekordlave antal tilsyn, som Datatilsynet foretog i 2016, hvoraf kun otte ud af 51 tilsyn involverede et besøg hos den dataansvarlige. En merbevilling på 50 %, som det udkastet lægger op til, kan derfor ikke føre til det tilstrækkelige antal tilsyn, hvorefter opdagelsesrisikoen er så lav, at forordningens art. 84 ikke opnår den ønskede afskrækkelseseffekt. 

Læs hele det åbne brev her: Åbent brev vedrørende Danmarks forpligtelser efter dataforordningen sept17

Jens-Peter Bonde: Hvad stemmer vi om?

EU-parlamentsveteranen Jens-Peter Bonde har skrevet en grundig bog om, hvad det er, vi stemmer om den 3. december. Bogen er en vejledning i at finde rundt i de utroligt komplicerede regler, der både i dag, men også efter afstemningen vil være grundlaget for dansk deltagelse i EU-samarbejdet om retspolitikken. Bogen anbefaler hverken et ja eller et nej, men gør sine læsere meget klogere på et svært emne. Retspolitisk Forening står for udgivelsen, der har fået støtte fra Nævnet for EU-oplysning.
Bogen er sendt til alle Folketingsmedlemmer med dette brev: Folketingsbrev

Bogen er i 2 bind (bind 1 selve bogen og bind 2 dokumentation), de kan begge downloades gratis her fra hjemmesiden. Bind 1 er desuden trykt og koster 100 kr. for det første eksemplar og 50 kr. for de efterfølgende og ekspederes af Forlaget@nullNotat.dk, tlf. 8648 1600. Selve bogen:  Hvad stemmer vi om og dokumentationenHVAD STEMMER VI OM bind2

Høringssvar om ophævelse af retsforbeholdet

Retspolitisk Forening har 27. september afsendt høringssvar til Udenrigsministeriet til lovforslag om ophævelse af Danmarks retsforbehold over for EU. Se svaret under ”Høringssvar 2015” (øverst på siden): ”Høringssvar EU retsforbehold sep15”.

I svaret fokuseres på afgivelsen af suverænitet efter grundlovens § 20, og Retspolitisk Forening kritiserer blandt andet, at ophævelsen af retsforbeholdet i lovforslagets titel og bemærkninger sprogligt søges sløret ved ikke at bruge ordet ”ophævelse”, men det blidere og uklare ord ”omdannelse”.

Danmarks retsforbehold

Retspolitisk Forenings formand, Bjørn Elmquist, er blevet interviewet til avisen Arbejderen om den kommende afstemning om retsforholdet. Læs artiklen via nedenstående link.  I disse uger arbejder vi på foreningens høringssvar om udkast til forslag til lov om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning. I den sammenhæng vil vi også tage andre aspekter ved folkeafstemningen op end selve det statsretlige. Bjørn Elmquist om tilvalgsordning – retsforbeholdet

EU-retsforbeholdet bør nu diskuteres.

Peter Arnborg, best.medl.

Nu da EU-formandskabet og politikernes sommerferie er slut, må det være tid til at se frem til den kommende folketingssamling. Et væsentligt tema bør være Danmarks placering i EU´s retspolitik, dels af hensyn til retsstillingen for danske borgere og virksomheder, dels af hensyn til landets status i EU-samarbejdet som sådan.

Efter Lissabon-traktaten fra 2009 har EU´s retspolitiske samarbejde taget fart og inddraget stadig flere områder, hvor Danmark i stigende grad marginaliseres, da EU ikke i længden vil tillade et omfattende brug af separate aftaler med Danmark.

Så det er det på tide at formulere et grundlag for en kommende folkeafstemning. Der kan bygges videre på DIIS-rapporten fra 2008, myndighedspapirer fra 20009-10 om Lissabon-traktaten, en rapport fra tænketanken Ny Agenda fra 2011 og ikke mindst praktiske erfaringer siden 2010 om retspolitikkens udvikling i EU.

I foreningen har vi de seneste år set adskillige forslag til EU-regler, som Danmark og dermed danske borgere og virksomheder ikke omfattes af, selv om de ofte giver en bedre og internationalt sikrere retsstilling og –beskyttelse.

Som jeg ser det, bør der lægges op til, at Danmark deltager fuldt ud i EU´s retspolitik, og hermed ikke kun delvist, som Danmarks forbehold til Lissabon-traktaten giver mulighed for – såkaldt ”opt-in”. Også udlændingepolitikken om ophold mv. bør følge EU-standarden, som det allerede er tilfældet for vore nabolande i nord og syd.

Jeg håber, at regeringen her i efteråret sætter retsforbeholdet på dagsordenen. Så vi i 2013 kan se frem til en folkeafstemning, der én gang for alle skaber klarhed.

PS: Jeg ser hen til, at vi her på Retspolitisk Forenings hjemmeside i de kommende måneder kan have en åben debat om spørgsmålet – uændret retsforbehold, delvis ophævelse, fuld ophævelse – med argumenter og konsekvenser for vor retspolitik.