Kategoriarkiv: Domstole

om byret, Vestre Landsret, Østre Landsret, Sø- og Handelsretten, Højesteret, EF-Domstol, Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og andre domstole

Åbent brev om fjernelse af hindringer for forsvarsadvokaters arbejde

Som bekendt eksisterer der et ligestillingsprincip mellem forsvarer og anklagemyndigheden, hvilket betyder, at parterne så vidt muligt skal ligestilles, medmindre der er saglige grunde til det modsatte. På det seneste har der været eksempler på regler, som indebærer forskelsbehandling mellem forsvarere og anklagere, som ikke nødvendigvis er udformet med præcist den hensigt for øje, men som muligvis snarere er en afledt konsekvens af hurtige lovgivningsmæssige og administrative tiltag. Hvorom alting er, så er denne forskelsbehandling nu en realitet.

Læs resten af det åbne brev fra Bjørn Elmquist, formand for RPF, Gert Dyrn, medlem af bestyrelsen i RPF og Erbil Kaya, medlem af RPF til Justitsminister Søren Pind, Folketingets Retsudvalg, Domstolsstyrelsen og Direktoratet for Kriminalforsorgen: åbent brev om fjernelse af hindringer for forsvarsadvokaters arbejde

 

Varetægtsfængsling og dommeres habilitet

Henning Elsmark, der er nyt medlem af Retspolitisk Forening, har skrevet et indlæg om varetægtsfængsling. Han mener, at der i nogle varetægtsfængslinger kan rejses tvivl om dommeres habilitet. Bjørn Elmquist, formand for Retspolitiisk Forening og advokat (H), har skrevet et svar. Den 30. maj 2016 har Retspolitisk Forening – som konsekvens af sagen – skrevet et åbent brev til Justitsministeren. Læs det åbne brev her: Åbent brev til justitsministeriet og folketinget ang. RPL § 60 stk. 2

Læs Henning Elmarks indlæg og Bjørn Elmquist svar her varetægtsfængsling

Trods fald: Dansk tillid til politi og retssystem helt i top (2012-2014)

af Bjørn Elmquist, formand for Retspolitisk Forening

En netop offentliggjort undersøgelse fra European Social Survey fastslår (se her: Rapport om danskernes tillid til politi og retssystem) at befolkningen i Danmark ligger helt i top, når det gælder tryghed i dagligdagen og tillid til politi samt retssystemet.

Der oppe finder man også de andre nordiske lande og Schweiz (undersøgelsen omfatter altså også lande uden for EU).

På en skala fra 0-10 var tilliden til politiet her i landet i det senest målte år 2014 7,7. I Finland lidt højere 7,9. I bunden ligger Polen (5,1) og Slovakiet (5,5).

Hvad angår tilliden til retssystemet, herunder domstolene, lå Danmark i 2014 som nr. 1 med 7,4 fulgt af Norge på andenpladsen og med Slovenien på sidstepladsen med 3,1.

Trods den anelse af malurt i bægret, at der herhjemme er sket et mindre, men dog signifikant fald siden 2012 i tilliden både til politiet og retssystemet, er der grund til tilfredshed. Det gælder også målingen af tryghed ”ved at færdes alene i mørket i ens lokalområde”, hvor Danmark og Norge ligger på en delt førsteplads med 54 %.

Ved at følge linket til undersøgelsen kan man selv studere tallene nærmere. De viser, at der – som i alle livets forhold – er plads til forbedringer.

Og man skal jo aldrig ”sove på laurbærrene”, sådan som det også fremgår af mit ”nytårsindlæg” her på hjemmesiden om de retspolitiske udfordringer for 2016.