Kategoriarkiv: datasikkerhed

Epidemi åbner for undtagelser i GDPR

Netmediet “Complidia” skriver: 

EU-regeringer vil gerne øge overvågningen af borgerne og brugen af persondata for at bekæmpe Covid 19 epidemien. Herhjemme ønsker Statens Serum Institut adgang til en stribe forskellige persondata om danskerne, og det får de formentlig adgang til. Den europæiske databeskyttelsesmyndighed åbner nemlig for, at man inden for rammerne af GDPR kan gøre undtagelser af hensyn til vitale samfundsinteresser. Retspolitisk Forening maner til besindighed og kølig omtanke hos myndighederne.

Læs hele artiklen her Epidemi åbner for undtagelser i GDPR

Politiet sletter 33.440 registreringer i fingeraftryksregister

Fingeraftrykkene har været ulovligt opbevaret af politiet, og bliver nu slettet fra databaserne igen. Bjørn Elmquist har i den forbindelse udtalt sig til netmediet Solidaritet om sagens retspolitiske aspekter.

“Den langsomme sletning af fingeraftrykkene er tidligere blevet kritiseret af såvel retspolitikere som Retspolitisk Forening, som mener, at den langsomme sletning må skyldes, at Rigspolitiet ikke tager opgaven særlig alvorligt.

I dag henviser formanden for Retspolitisk Forening, Bjørn Elmquist, til, at den blot er en i »perlerække« de senere år af kritisable sager hos politiet og anklagemyndigheden: Den såkaldte Pusher Street-sag, hvor statsadvokatens anklager selv overtrådte straffeloven. Tele2-sagen hvor Danmark stadig afviser at følge en afgørelse fra EU-Domstolen om masselogning af danskernes brug af hovedsageligt mobiltelefoner. Og senest selvfølgelig teledata-sagen, hvor forskellige fejl og usikkerheder i teledata, kan have betydet, uskyldige er blevet dømt – eller forbrydere gået fri.

»Denne ”perlerække” af overtrædelser strider overordnet mod enhver regerings generelle pligt til rettidig omhu,« siger Bjørn Elmquist. »En tilsvarende opførsel fra borgernes side ville – og burde – straks udløse alvorlige sanktioner«.”

Læs hele artiklen her:

Politiet sletter 33.400 registreringer i fingeraftryks-register

Databeskyttelsesloven (krigsreglen) – høringssvar – og åbent brev til justitsministeren

I forlængelse af Retspolitisk Forenings høringssvar den 29. august har foreningen sendt et åbent brev til justitsminister Nick Hækkerup og Folketingets Retsudvalg.
Foreningen foreslår, at der igangsættes et udvalgsarbejde, der har det brede sigte at klarlægge omfanget af kritisk IT-infrastruktur, og at analyseresultaterne indarbejdes i bilaget til den kommende bekendtgørelse for at sikre, at alle kritiske IT-systemer beskyttes i tilfælde af krig. Læs RPF’s brev her: Åbent brev til justitsminister Nick Hækkerup
 
Vedr. høringssvar
Den 29. august afgav Retspolitisk Forening et høringssvar over udkast til bekendtgørelse og vejledning om databeskyttelseslovens § 3, stk. 3 (krigsreglen). 
 
Om bekendtgørelsen skal foreningen bemærke, at det anbefales, at der igangsættes et udvalgsarbejde vedr. risici ved opbevaring af personoplysninger i systemer, der ikke alene benyttes af danske offentlige myndigheder. 
 
I forhold til vejledningen skal bemærkes, at man ser sig uforstående over for den undtagelse, der omfatter et stort antal IT-systemer, der kunne være formålstjenligt at gennemgå med henblik på en revurdering i henhold til den nye krigsregel, og det trods det ressourcekrævende arbejde hermed. Du kan læse hele foreningens høringssvar her: Høringssvar- Krigsregel_august19