Forfatterarkiv: medlemspleje

Nyhedsbrev marts 2018

Her følger seneste nummer af vores nyhedsbrev, hvor Retspolitisk Forening sætter fokus på årets generalforsamling, og derudover skriver formand Bjørn Elmquist om likvidation – dødsstraf i Danmark. Desuden kan man læse bestyrelsesmedlem Peter Arnborgs indlæg om Danmark og EMRK og EMD. Bestyrelsesmedlem Leif Herman beskæftiger sig med føljetonen offentligheds-loven. Endelig kan man få indsigt i, hvorfor to nye medlemmer har meldt sig ind i Retspolitisk Forening. Nyhedsbrev marts18

Høringssvar angående lovforslag om maskeringsforbud

Retspolitisk Forening har netop afgivet høringssvar vedrørende lovforslag om maskeringsforbud. Foreningen finder, både på grund af den ramte målgruppe samt politiske udtalelser, at der er tale om et forbud mod Burka og Niqab. Foreningen indstiller på det kraftigste, at lovforslaget ikke vedtages, da det rejser spørgsmål vedrørende den grundlovsbeskyttede religionsfrihed, og idet målet med lovforslaget ikke kan bære et indgreb af den pågældende karakter og desuden ikke nås gennem (yderligere) straf. Læs hele høringssvaret her: Høringssvar om lovforslag om maskeringsforbud

Høring over ændring af udlændingeloven

Den 15. februar afgav Retspolitisk Forening et høringssvar over en ændring af udlændingeloven. Ændringen medfører, at udlændingelovens § 7, stk. 3, gøres permanent. Der tages imidlertid ikke stilling til udlændingelovens § 9, stk. 1, og Retspolitisk Forening finder virkningerne heraf – at en familiesammenføring typisk først sker efter ca. 4 år – yderst urimelige og problematiske. Du kan læse mere om baggrunden herfor ved at tilgå hele høringssvaret her: Høringssvar om ændring af udlændingeloven

Høring over ændring af lov om tv-overvågning og lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger

Retspolitisk Forening afgav den 15. februar høringssvar over ændringer af lov om tv-overvågning og lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger. Lovændringerne indebærer en øget adgang for private virksomheder til at dele overvågningsmateriale virksomhederne imellem. Retspolitisk Forening finder det stærkt kritisabelt, at man fra lovgivers side giver køb på fundamentale grundlæggende retsgarantier. Du kan læse hele høringssvaret her: Høringssvar over ændring af lov om tv-overvågning og lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger
 
 

Høring over ændring af retsplejeloven – nedsættelse af sagsbehandlingstid i straffesager

 Den 12. februar afgav Retspolitisk Forening høringssvar over en ændring af retsplejeloven, der tilsigter en nedsættelse af sagsbehandlingstiden i straffesager. Retspolitisk Forening er af den opfattelse, at sagsbehandlingstiden ikke må være unødigt lang. Foreningen finder det imidlertid meget problematisk, at sigtedes frie forsvarervalg indskrænkes i et sådant omfang, som der i lovforslaget lægges op til. Du kan læse Retspolitisk Forenings øvrige kritikpunkter af forslaget i hele høringssvaret her: Høringssvar – nedsættelse af sagsbehandlingstid i straffesager