Årets Kafkat

Forenings årlige retspolitiske pris, KAFKAT, er den 16. april 2016 overrakt til Asrin Mesbah som påskønnelse af hendes initiativ med at etablere, organisere og drive JuraRådgivningen. Med prisen følger en statuette som en vandrepokal, der er uddelt  hvert år siden 1988. JuraRådgivningen yder på frivilligt grundlag – som en non-profit forening, en ngo-indsats – hjælp til parter i sager om asyl, opholdstilladelser, familiesammenføringer mv. , især om sagsbehandlingen i Udlændingestyrelsen.

Debatmøde om behandling af udlændingesager 16. april i København

I fortsættelse af generalforsamlingen – kl. 14.30 overrækkes den retspolitiske pris KAFKAT til årets prismodtager, og der følges op med en debat om temaet:
Myndighedernes (fx Udlændingestyrelsens) urimelige behandling af udlændingesager:
hvad bør gøres?
kan frivillig ngo-indsats yde et konstruktivt bidrag?

Indlæg fra paneldeltagere og efterfølgende debat, hvor deltagerne opfordres til at deltage aktivt at deltage.

Alle er velkomne!