Paneldebat 6. april 2019 om civil ulydighed, ytring- og meningsfrihed mm

Rektor Henrik Vestergaard Stokholm fra Nyborg Gymnasium modtager som tidligere oplyst  RPF’s hæderspris KAFKAT.

Efter uddelingen 6. april kl. 14.30 er der paneldebat om civil ulydighed, ytrings- og meningsfrihed, tavshedspligt og whistleblowing.

Debatten begynder kl. 15.00 og har følgende deltagere:

1)      KAFKAT-modtager rektor Henrik Vestergaard Stokholm, Nyborg Gymnasium

2)      Frank Grevil, tidl. FE-medarbejder (og dømt i Østre Landsret i 2006 for krænkelse af tavshedspligten), og

3)     May Olofsson, tidligere overlæge, der i november 2014 blev afskediget fra Hvidovre Hospital efter 30 år dér, da hun gjorde indsigelse imod en stor besparelse i Familieambulatoriet, som var finansieret med mange millioner kroner fra satspuljen, øremærket til en forstærket indsats for gravide misbrugere og deres børn.

4)  Morten Skjoldager, som skrev bogen “Syv år for PET”.

Adresse: Mellemfolkeligt Samvirke “Møderiet”, Fælledvej 12, 2200 København N

Alle er velkomne. Men begrænset plads.

Læs hele pressemeddelelsen her: Pressemeddelelse-paneldebat

 

Rektor på Nyborg Gymnasium, Henrik Vestergaard Stokholm, modtager RPF’s hæderspris

Rektor på Nyborg Gymnasium, Henrik Vestergaard Stokholm, får Retspolitisk Forenings hæderspris KAFKAT. Han udviste ægte civil courage ved at trodse kommunens anvisning og holde fast på det, han vurderede var rigtigst: fortsat at tilbyde tre somaliske børn fra en udvisningstruet familie undervisning. Uddelingen finder sted lørdag, den 6. april, hvor der også vil være en paneldebat om emnet.

Læs nærmere i pressemeddelelsen her: pressemeddelelse-KAFKAT

Borgerforslag om afviste asylbørn

“Bedsteforældre for Asyl” har fremsat borgerforslag om afviste asylbørn:

”Danmark gør børn fortræd

Støt derfor borgerforslaget:

”Afviste asylbørn skal tildeles bedre vilkår i hjem- og udrejsecentre og midlertidig opholdstilladelse senest 18 mdr. efter endeligt afslag.”

Brug dette link:

https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-02060

eller gå ind på     www.borgerforslag.dk
klik på luppen øverst til højre og skriv: FT-02060

Ved at støtte forslaget – så vi når 50.000 – fortæller du Folketinget, at du ikke accepterer en umenneskelig politik

Venlig hilsen fra Bedsteforældre for Asyl”

 

Høringssvar om aktiv socialpolitik: RPF mener igen, at sanktionerne er for voldsomme

Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, lov om Udbetaling Danmark, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og integrationsloven.

Retspolitisk Forening afgav den 25. februar 2019 høringssvar over udkast til lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik m.v. (Enklere og skærpede sanktioner og styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger m.v.)

Retspolitisk Forening er som udgangspunkt enig i, at der skal gribes ind over for snyd med sociale ydelse ligesom man bakker op om en forenkling på sanktionsområdet, så man som modtager har mulighed for at gennemskue reglerne.

Dog vil foreningen minde om, at forestillingerne om, hvor mange der snyder, langt overstiger det reelle antal.

Retspolitisk Forening skal, eftersom nærværende lovforslag bl.a. baserer sig på vedtagelsen af et tidligere fremsat lovforslag, igen udtrykke sin uenighed i, at der ved disse lovforslag også sker en styrkelse af retssikkerheden. I det hele taget er det foreningens opfattelse, at de sanktioner, der gælder både før og efter dette lovforslag er voldsomme. Du kan læse det fulde høringssvar fra foreningen her Høringssvar aktiv socialpolitik februar 2019