Debatmøde: Har dommerne fordomme, når de hører en vidneforklaring?

 

 Debatmøde tirsdag, den 20. september 2022 i København

  •  Har dommerne fordomme, når de hører en vidneforklaring?
  • Kan vidneforklaringer være falske lodder i Justitias vægtskåle?

 Vidneforklaringer har en central rolle i mange retssager. Mens juristerne er skarpe på retsreglerne,  er der relativt ringe fokus på, hvordan vidneforklaringer påvirker dommerne.

Psykologisk forskning har påvist, at vidneforklaringer og dommernes opfattelse af disse, ikke nødvendigvis er uproblematiske. Dette kommer Jesper Ryberg, professor på RUC, ind på i sin bog ”Domstolens Blinde Øje”. https://www.djoef-forlag.dk/book-info/domstolens-blinde-oje

Hør mere om problematikken på

Debatmøde tirsdag, den 20. september 2022, kl. 17.00-19.00 på Københavns Universitet, lokale 9a.1.01, Nanna Berg Auditoriet, Njalsgade 76, 2300 København S.

Alle er velkomne.

Paneldeltagere:

  • Professor Jesper Ryberg, RUC
  • Michael Bjørn Hansen, advokat og medlem af Retspolitisk Forening
  • Eva Smith, professor emerita 
  • Bjørn Elmquist, formand for Retspolitisk Forening (ordstyrer)
    Vi har desuden inviteret Dommerforeningen til at deltage.

Arrangører:

 

 

 

 

Overvågning af borgerne bør stoppe helt

Retspolitisk Forening har sammen med IDA, Amnesty International, DM, DataEthics, Danske IT-Advokater, Justitia, Danske Advokater, PROSA og Borgerretsfonden gennem længere tid kæmpet for at få bragt de danske logningsregler på den rigtige side af EU-reglerne.

Torsdag, den 2. juni, har justitsminister Mattias Tesfaye været i samråd om konsekvenserne af en skelsættende EU-dom, der blev afsagt den 5. april 2022. En dom, der underkendte de nye danske logningsregler, som var blevet indført blot seks dage tidligere.

Retspolitisk Forening er enig i IDA’s udlægning af sagen. Læs IDA’s artikel her: Overvågning af borgerne bør stoppe helt

 

KAFKAT-modtager bekæmper diskrimination af grønlændere

Retspolitisk Forening uddelte sin pris, KAFKAT, den 7. maj. Prisen gik til Nanna Knudsen, som underviser i dansk og grønlandsk og i øvrigt arbejder som tolk.

Du kan læse mere i artiklen fra netmediet Sameksistens. Artiklen er skrevet af Marianne Olsen, som også er bestyrelsesmedlem i Retspolitisk Forening. Hun kæmper for grønlænderes rettigheder

Desuden kan du læse motivationstalen og Nanna Knudsens takketale: https://www.retspolitik.dk/tidligere-kafkat-prismodtagere/

 

Høringssvar om ophævelse af forsvarsforbeholdet

Regeringen og en række partier i folketinget har besluttet, at der den 1. juni 2022  afholdes folkeafstemning om ophævelse af det næsten 30 år gamle danske forbehold vedr. EU’s forsvars- og sikkerhedspolitiske samarbejde.

Der kan argumenteres meget for og imod, men i foreningens høringssvar om lovforslaget om forbeholdet afgivet for en uges tid siden, gør vi os stor umage med at holde den rette balance mellem ja og nej. Det er op til hver enkelt af vores medlemmer selv at træffe dén afgørelse.

 Men vi forholder os kritisk til timingen i afstemningen. I disse måneder er mange mennesker så forskrækkede og skræmte over de voldsomme kampe med død og ødelæggelse, der foregår i Ukraine, at det kan være svært at agere rationelt og langsigtet.

I høringssvaret påpeges endvidere, at regeringens klare afvisning af, at der skulle være planer om en fælles EU-hær, og udsagn om, at det ville et ja den 1. juni i øvrigt ikke indebære, forpligter en dansk regering til at forhindre en sådan udvikling.

Endelig opfordrer vi i svaret til, at det nærmere afklares, hvad der ligger i begrebet ”konstruktiv afståelse” i forhold til konkrete EU-aktioner set i lyset af samarbejdets mellemstatslige karakter og princippet om enstemmighed, ligesom vi efterlyser mere konkret angivelse af de økonomiske implikationer af en ophævelse af forsvarsforbeholdet.

Høringssvaret kan læses her: Høringssvar forsvarsforbeholdet