Åbent brev om fjernelse af hindringer for forsvarsadvokaters arbejde

Som bekendt eksisterer der et ligestillingsprincip mellem forsvarer og anklagemyndigheden, hvilket betyder, at parterne så vidt muligt skal ligestilles, medmindre der er saglige grunde til det modsatte. På det seneste har der været eksempler på regler, som indebærer forskelsbehandling mellem forsvarere og anklagere, som ikke nødvendigvis er udformet med præcist den hensigt for øje, men som muligvis snarere er en afledt konsekvens af hurtige lovgivningsmæssige og administrative tiltag. Hvorom alting er, så er denne forskelsbehandling nu en realitet.

Læs resten af det åbne brev fra Bjørn Elmquist, formand for RPF, Gert Dyrn, medlem af bestyrelsen i RPF og Erbil Kaya, medlem af RPF til Justitsminister Søren Pind, Folketingets Retsudvalg, Domstolsstyrelsen og Direktoratet for Kriminalforsorgen: åbent brev om fjernelse af hindringer for forsvarsadvokaters arbejde

 

Skandaløs kort høringsfrist – igen!

Retspolitisk Forening modtog den 24. juni 2016 en høringsanmodning fra Integrationsministeriet om udkast til bekendtgørelse om integrationsgrunduddannelse efter lov om integrationsgrunduddannelse (igu) og virksomhedsbonus efter integrationsloven. Fristen er den 27. juni!

På den baggrund har Retspolitisk Forening svaret: Integrationsministeriet har endnu engang fremsendt høringsanmodning med så kort en svarfrist, at en anstændig og saglig  behandling på forhånd må anses for udelukket. Ministeriet tilkendegiver med denne fremgangsmåde endnu engang, at høringssvar som led i en saglig og forsvarlig fastlæggelse af bindende regelsæt er uden nogen som helst interesse.”