Debatmøde om retten til forsvar – i Danmark og i Colombia, 6.2.2020, København

Kom til debat med to prominente menneskerettighedsadvokater om retten til at forsvare politiske aktivister og om respekt for internationale konventioner.

Menneskerettighederne er under pres i Danmark såvel som i Colombia. Danske politikere udtaler åbent, at deres lovgivning er på kant med internationale konventioner. Både behandlingen af afviste asylansøgere og terrorsigtede er kritisabel, og forsvarerens beføjelser bliver løbende begrænset.

Retspolitisk Forenings formand, Bjørn Elmquist, deltager også.

Se mere om arrangementet og information om tilmelding her: Retten til forsvar

Høringssvar om overvågning: betragtelig indskrænkning i retten til privatliv

Retspolitisk Forening har d. 8. januar 2020 afgivet samlet høringssvar over i alt fire høringer. Foreningen har valgt at besvare dem under ét, da de alle, bortset fra en enkelt, har som erklæret formål at styrke politiets efterforskningsmuligheder gennem (mere) overvågning. Retspolitisk Forening skal bemærke, at der med disse forslag føjes en endda særdeles bred udvidelse af offentlige myndigheders adgang til overvågning af borgernes færden– både i det offentlige rum, men tillige også i private områder.
 
Hermed har der indfundet sig en logik, der hviler på den antagelse, at alle der færdes udenfor eget hjem kan være mulige lovovertrædere. Det, sammenholdt med allerede vedtagne og igangsatte overvågningsinitiativer, er en betragtelig indskrænkning i retten til privatliv samt retten til frit at bevæge sig i det offentlige rum. 
 

Bjørn Elmquist: Terrorhandlinger kræver nøgternt og sagligt modspil – både politisk og politimæssigt

I anledning af politiets “terroraktion” den 11. december udtaler formand for Retspolitisk Forening, Bjørn Elmquist:

Hvor er det forstemmende igen og igen med al den panik, som kommer til udtryk, når politiet skrider til anti-terror aktioner. Mønstret er det samme som tidligere. Politiet smider et kæmpenet ud og anholder bredt.

Statsminister og justitsminister sender med stor politisk opbakning alarmerende meddelelser ud om onde mennesker herhjemme, som vil angribe vores demokrati, og pressen sluger det hele råt. Uskyldsformodning og erfaring fra tidlige tilsvarende aktioner er glemt og borte.

Ved grundlovsforhørene fremstilles ca. 1/3 af de anholdte, og af dem løslades adskillige på grund af manglende mistankegrundlag. Med foreløbig opretholdelse af sigtelserne, helt som sædvanligt.

Hvorfor tænker alle de højtråbende sig dog ikke om, før de i den grad spreder panik og utryghed i store dele af befolkningen?

 

Høring om ændring af revisionsbestemmelse. Retspolitisk Forening ser logningen som ulovlig

Retspolitisk Forening har den 9. december 2019 afgivet høringssvar om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, våbenloven, udleveringsloven samt lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige. (Ændring af revisionsbestemmelse) . Foreningen ser logningen som ulovlig og i strid med menneskerettighederne. Retspolitisk Forening henleder opmærksomheden på, at Danmark ikke retter sig efter EU-retten på omhandlende område. Læs hele høringssvaret her: Høring om ændring af revisionsbestemmelse