Nyhedsbrev september 2023

Regeringens lovforslag om forbud mod koranaf-brænding skaber stor debat. I nyhedsbrevet kan du læse om RPF’s høringssvar til netop dette forslag. Medlemmer af høringspanelet Bjørn Elmquist og Søren Verdoner har stået for udarbejdelsen.

 I indlægget Religion og racisme i Danmark skriver Niels Valdemar Vinding, lektor på Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet kritisk om Danmarks manglende handling over for racisme og intolerance.

Trist er det, at Søren Verdoner og Julie Jeeg har måttet skrive mindeord for Silas Dam, som tilbage i april måned fik Retspolitisk Forenings pris, KAFKAT, for sit kolossale og vedholdende arbejde for bedre rettigheder i den psykiatri, der ellers havde svigtet ham grænseløst.

Læs det hele her: Nyhedsbrev_september23

Uretmæssige frihedsberøvelser i Udlændinge Center Ellebæk

Foreningen Ellebæk Kontaktnetværk har siden 2019 besøgt frihedsberøvede i Udlændingecenter Ellebæk, hvorigennem de har udarbejdet en systematisk dokumentation af forholdene i centret. I marts 2020 sendte foreningen et åbent brev til Folketingets Retsudvalg, der fremlagde kritik af de stærkt bekymrende forhold i Udlændingecentret. 

Nu fremlægger foreningen Ellebæk Kontaktnetværk ny dokumentation, indsamlet i perioden maj 2020 til januar 2023. 

Kritikken falder i fire afsnit: Manglende udredninger, alvorlig forværring af helbred, dårlig fysisk og mental sundhed og dårlige vilkår for behandling af sager.

Retspolitisk Forening er medunderskriver på brevet.

 Læs brevet og bilagene her: Brev til Retsudvalget Udrejse Center Ellebæk, Bilag B AMIS Udrejse Center Ellebæk, Bilag A Udrejse Center Ellebæk

Splittelse i Rørdam-udvalget og kritik af vederlag til lægdommere

K-NEWS udgiver artikler og podcasts om juridiske emner. Podcasts henter du der, hvor du plejer at finde dine podcasts ved at søge på K-NEWS. Artikler kan læse på https://www.k-news.dk/

Du kan blandt andet lytte til podcast eller læse om splittelse i Rørdam-udvalget, der er klar med sin anden delrapport. Men allerede kort tid efter, at delrapporten blev offentliggjort, var Advokatrådet ude med massiv kritik af særligt en af anbefalingerne – nemlig ønsket om at hæve appelgrænsen i civile sager fra 20.000 til 50.000 kroner.

Et andet vigtigt emne er vederlag til lægdommere.

Man får kun 1.100 kroner for en hel dag i retten, samtidig med at man også, ifølge Morten Østrup Møller, bruger tid på at forberede sig inden retsmødet. Det er i princippet to dages arbejde. Og beløbet, som lægdommere og også sagkyndige dommere bliver betalt, har været uændret i 22 år.

”Ingen andre ville arbejde for en løn, der var gældende for 22 år siden. Man vælger sager fra, fordi vederlaget er så dårligt. Det er ikke værdigt. Hvis man har en professionel hverdag, kan man ikke forsvare over for sig selv, sin familie, sin arbejdsplads, at man har for mange sager, hvor man ikke får en ordentlig betaling.”

Sådan siger Morten Østrup Møller i femte episode af podcasten Revner i retsstaten, hvor han slår emnet an, inden de to forsvarsadvokater Bjørn Elmquist og Snorre Andreas Kehler diskuterer problemerne omkring sagkyndige- og lægdommere. Førstnævnte er som bekendt også mangeårig politiker og sidstnævnte formand for Retspolitisk Forening.