Lovforslag om ændring af straffeloven (religiøs oplæring) bør ikke vedtages

Retspolitisk Forening kan ikke anbefale forslaget til vedtagelse.

Vi finder ikke denne begrænsning af ytringsfriheden mm. tilstrækkelig begrundet i forhold til de krav om nødvendighed, som EMRK indeholder. De indhentede erfaringer siden vedtagelsen for snart 6 år siden opregnet i nærværende forslags bemærkninger taler ligeledes for, at bestemmelsen simpelthen udgår.

For uddybende bemærkninger vedr. lovforslaget henvises til det udførlige høringssvar Retspolitisk Forening afgav i forbindelse med høring over det oprindelige lovforslag i 2016, og som også kan findes her Høringssvar Forslag til lov om ændring af straffeloven (religiøs oplæring) august2016

 

RPF tager afstand fra bekendtgørelse om grundlovsceremonier

Retspolitisk Forenings høringssvar over bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes afholdelse af grundlovsceremonier slutter således:

“Afslutningsvist finder Retspolitisk Forening det nødvendigt at gentage, at ud over den ubehagelige symbolpolitik og ekstreme detailstyring, bekendtgørelsen er udtryk for, er pålægget om håndtryk uden brug af handsker dybt uheldigt og i strid med alle former for sundhedsfaglig rådgivning, henstillinger og almindelig omtanke især i forbindelse med bekæmpelsen af den igangværende pandemi.”

Retspolitisk Forening kan dermed ikke støtte ændring af bekendtgørelsen. Læs hele høringssvaret her: Høringssvar – Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes afholdelse af grundlovsceremonier december21

 

  

RPF kritisk over for forslag til lov om indskrænkning af livstids- og forvaringsdømtes rettigheder

Forslaget betegner efter RPF mening et ganske usædvanligt angreb på og brud med almindeligt anerkendte og resultatrige principper både her i Danmark og andre civiliserede lande om resocialisering og fremadrettede foranstaltninger, der kan påvirke den dømte i positiv retning væk fra den forbryderiske fortid og en belastende omgangskreds.

RPF kan ikke anbefale forslagets vedtagelse. Læs hele høringssvaret her: Høringssvar om forslag til lov om indskrænkning af livstids- og forvaringsdømtes rettigheder